A Kiadó előszava

Válogatásunkkal egy olyan általánosan használható, többfunkciós multimédiás sorozatot szándékozunk elindítani, melyet a Sulinet program és az Internet adta egyéb lehetőségek révén jól használhatnak az általános iskolák és az örvendetesen szaporodó népzenei és művészeti iskolák is. Mely az óvónőképzésben, illetve a felsőoktatás számos területén is hiánypótló segédanyag lehet. Reméljük, hogy kiadványunk a határon kívül élő magyarsághoz is eljut, így az erdélyi, felvidéki, kárpátaljai és vajdasági oktatási intézmények is haszonnal forgathatják, valamint az amatőr és profi néptánc együttesek, műhelyek úgyszintén.
Mindezek mellett a népzene, néptánc, s általában a népi műveltség iránt érdeklődő laikus (táncházas) közönség igényeinek, s az iskolán kívüli ismeretterjesztés céljainak is igyekszünk megfelelni. Ezért a technikai kivitelezésben a logikus, gyors és célirányos kezelhetőségre törekedtünk.

Terveink szerint a digitális sorozat a történelmi Magyarország nagy magyar néprajzi tájainak népzenei és táncos hagyományait tárná fel. Elsőként azért választottuk Kárpátalját, mert ehhez a források felkutatását, válogatását, szerkesztését már évekkel ezelőtt elkezdtük, másrészt erről a nagytájról eddig nagyon keveset publikáltak (négy történelmi vármegyénk: Bereg, Ugocsa, Ung és Máramaros részei estek ide). Így vállalkozásunk ebből a szempontból is hiánypótlónak ígérkezik
.
Kiss Ferenc
ETNOFON Kiadó